Onze Belofte

Kinderdagverblijf De Bofkontjes belooft u, dat een kind mag zijn wie hij is: uitgelaten of rustig, vrolijk of soms ook weleens verdrietig.

Ons belangrijkste doel is dat kinderen zich bij ons thuis voelen, het naar hun zin hebben, wij een bijdrage aan hun ontwikkeling kunnen geven en dat ouders met een gerust hart en een goed gevoel hun dierbaarste kroost bij ons achterlaten. Bij ons kinderdagverblijf staat het kind centraal. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen manier en tempo ontwikkelt. Hoewel we het altijd zullen stimuleren om mee te doen aan gezamenlijke activiteiten, is een kind altijd vrij te kiezen om ergens wel of niet aan mee te doen. Het is belangrijk dat het kind zich niet alleen veilig kan voelen, maar zich ook vrij kan ontwikkelen. Kinderen krijgen de mogelijkheid nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend de wereld te verkennen. Pedagogische medewerkers hebben vooral een verzorgende, ondersteunende en stimulerende rol waarbij het kind met respect wordt behandeld. Het bijzondere aan opvoeden binnen een kinderdagverblijf is dat het in een groep met andere kinderen gebeurd. Kinderen leren van elkaar; zij beïnvloeden elkaar. De ontmoeting met andere kinderen in de groep vinden wij waardevol, omdat kinderen al op vroege leeftijd leren relaties aan gaan en sociale vaardigheden te oefenen.

Weetjes

Wist u dat Kinderdagverblijf De Bofkontjes een familie bedrijf is?

Voetballen in het Park
© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes