De Wenperiode

Na het intakegesprek met de ouders en de plaatsing overeenkomst begint het wennen. De ouders kennen het kind als geen ander en om die reden overleggen we met de ouders hoe we het wenprogramma samenstellen. Soms komt een kindje alleen even mee in de kring om iets mee te eten en te drinken en de volgende keer zal het misschien al wat langer blijven. We kunnen van te voren niet zeggen hoelang het duurt voor uw kind gewend is aan de nieuwe omgeving.

Wel is het zo dat wij 3 wendagen hanteren. Het contract gaat vanaf de gewenste plaatsingsdatum in. De wenperiode is enorm belangrijk voor een goede band tussen pedagogische medewerkster en kind en moet om die reden ook niet worden onderschat. Een goede start op het kinderdagverblijf is uiterst belangrijk voor een goed verloop in de verdere periode. Tijdens de wenperiode is het contact tussen ouders en leiding zeer intensief. Wij willen het kind goed leren kennen en zullen dan ook in de breng- en haalgesprekken, veel informatie geven en vragen. Ook is het voor de ouders van groot belang om te ervaren dat zij hun kinderen in een vertrouwde omgeving bij ervaren pedagogische medewerksters kunnen achter laten.

De wen week gaat 1 week voor de plaatsingsdatum in. Wij hebben een wenschema om het wenproces een handje te helpen:

  • 1e dag van 10.00-13.00 uur
  • 2e dag van 09.30-15.00 uur
  • 3e dag van 09.00-17.00 uur

Weetjes

Wist u dat Kinderdagverblijf De Bofkontjes een familie bedrijf is?

© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes