De Vertrouwenspersoon

Voor onze kinderdagverblijf is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij medewerkers of het management van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.

Belangerijkste resultaat verantwoordelijkheden.

  • Draagt zorg voor de opvang van personen (slachtoffers en beschuldigen).
  • Biedt een luisterende oor, helpt het probleem te verhelderen en te structuren.
  • Verstrekt informatie en advies aan betrokkenen.
  • Overlegt met betrokkenen over eventueel te ondernemen stappen. Verwijst, zo nodig, door naar reguliere hulpverlening (o.a. juridisch, geestelijk sociaal).
  • Geeft ondersteuning bij gesprekken met derden (bv. De beschuldigde).
  • Geeft ondersteuning bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij het doen van aangifte bij de politie.
  • Adviseert en ondersteunt het kinderdagverblijf bij vermoeden of melding van seksuele intimidatie en verwijst zonodig, door naar reguliere hulpverlening.
  • Adviseert en ondersteunt het kinderdagverblijf, indien nodig, bij de ontwikkeling en de implementatie van preventief beleid.

Inspectie Rapport

KDV De Bofkontjes

Kids Handen op de wangen
© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes