Onze Huisregels

De omgeving (gebouw, meubilair e.d.) is één factor die de veiligheid beïnvloedt, het gedrag van aanwezigen (kinderen, pedagogische medewerksters en ouders) is een tweede factor. Daarom zijn er in overleg met de pedagogische medewerksters huisregels opgesteld, die gelden voor alle aanwezigen (dus ook voor ouders). We willen U vragen deze goed door te lezen, en zich er aan te houden. Want veiligheid staat voorop!

 • Ouders worden verzocht bij het betreden van de groepsruimte blauwe overschoentjes aan te trekken, welke in een mand bij de ingang van de groepsruimte staan. Dit in verband met de hygiëne op de groep.
 • Bij halen en brengen s.v.p. aandacht voor veiligheid: hekken/deuren achter u sluiten.
 • Geen tassen laten rondslingeren of op de grond plaatsen (i.v.m. opeten van mogelijke medicijnen / sigaretten).
 • Bij traktaties wordt geen gevaarlijk snoepgoed (wat verstikkingsgevaar kan opleveren) uitgedeeld aan de kinderen.
 • Spenen worden regelmatig gecontroleerd op scheurtjes. Aan ouders wordt gevraagd de speen regelmatig te vervangen.
 • Bij het ophalen van uw kind, wordt u verzocht in het mandje van uw kind te kijken en brieven en/of tekeningen van uw kind mee naar huis te nemen.
 • Kinderen worden telefonisch afgemeld bij ziekte, vakantie en overige afwezigheid voor 9.00 uur bij de pedagogische medewerkster.
 • Wij vinden het fijn als alle kinderen voor 09:30 uur worden gebracht,
 • zodat de pedagogische medewerksters om 09:30 uur kunnen starten met het dagprogramma.
 • Wij adviseren zo min mogelijk speelgoed van het kind zelf mee te geven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zoek raken of schade aan het speelgoed.
 • Wanneer een kind door iemand anders dan gebruikelijk wordt opgehaald, verzoeken wij ouders dit vooraf aan de pedagogische medewerkster(s) te melden. Wanneer wij dit niet weten, geven wij het kind niet mee! Wij proberen dan eerst nog wel contact met de ouders op te nemen.
 • Roken, drugs en alcohol zijn verboden binnen het kinderdagverblijf.

Inspectie Rapport

KDV De Bofkontjes

Kids Handen op de wangen
© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes