De Oudercommissie

De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf. Wij zijn een groepje ouders dat, op vrijwillige basis, de belangen behartigt met betrekking tot de opvang van uw kind(eren) en vertegenwoordigen hierbij de wensen van de ouders.

Wat doen de vertegenwoordigers

De oudercommissie heeft wettelijke advies bevoegdheden. Zo adviseert de oudercommissie bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvoeding, veiligheid, gezondheid, openingstijden, de klachtenregeling etc. Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). In het reglement van de oudercommissie staan alle bevoegdheden uitgebreid beschreven. Gezien kinderdagverblijf De Bofkontjes gericht is op de verbetering van de pedagogische kwaliteit. Waarderen wij de inbreng van ons oudercommissieleden enorm. Dit betekent aan de ene kant dat Kinderdagverblijf De Bofkontjes instemming of advies kan vragen aan de oudercommissie over allerlei zaken die het kinderdagverblijf aangaan, en aan de andere kant kan de oudercommissie wensen van de ouders bij het kinderdagverblijf onder de aandacht brengen. Dit laatste betekent dus ook dat de oudercommissie open staat voor alle suggesties van ouders die kunnen leiden tot een nog kwalitatieve functioneren van ons kinderdagverblijf.

Inspectie Rapport

KDV De Bofkontjes

Kids Handen op de wangen
© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes