Ziekte Beleid

Kinderdagverblijf De Bofkontjes volgt de richtlijnen van de GG&GD als het gaat om de opvang van zieke kinderen. De map van de GGD ligt op de groep ter inzage. Sommige ziekten dienen door de groepsleiding gemeld te worden bij de GGD, die dan zonodig verdere instructies geeft.

Vanwege het besmettingsgevaar is de groepsleiding alert op infectieziekten, ook op de ziekten waartegen de meeste kinderen via het rijksvaccinatieprogramma worden ingeënt. Niet alle kinderen zijn (volledig) ingeënt. De GGD geeft richtlijnen over het al dan niet weren van kinderen. Wering betekent dat het kind thuis moet blijven of zo spoedig mogelijk opgehaald dient te worden. Als wering niet verplicht gesteld wordt door de GGD, maar uw kind is overduidelijk ziek, dan dient het toch thuis gehouden te worden. Een kind dat ziek is, voelt zich thuis het beste. Een ziek kind kan op de vestiging niet de aandacht krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van de gehele groep.

In de volgende gevallen wordt u gebeld en zonodig verzocht uw kind eerder op te halen:

  • als uw kind zich op de groep ziek voelt en het gedrag van uw kind daarop wijst (pijn, hangerig, veel huilen, niet willen of drinken, e.d.)
  • als uw kind koorts heeft (vanaf 38.5)

Bij ziekten die erg besmettelijk en erg bewerkelijk zijn op de groep (bijv. Diarree, hoofdluis of oogontsteking) probeert de groepsleiding in samenwerking met de ouders een epidemie te voorkomen. Als n.l. veel kinderen op de groep extra verzorging nodig hebben, kost dit veel extra tijd, wat ten koste gaat van de aandacht voor de andere kinderen.

© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes