Veiligheid & Hygiëne

De Bofkontjes waarborgt de veiligheid en gezondheid op een verantwoorde en verplicht gestelde manier. Jaarlijks vinden risico inventarisaties plaats onder verantwoordelijkheid van de directie. Voor beide aspecten zowel veiligheid als gezondheid worden protocollen gehanteerd. Hierin staan de werkwijzen uitgebreid beschreven. Bovendien is De Bofkontjes volledig kindvriendelijk ingericht. Aan alles is gedacht; afstanden tussen spijlen (traphekjes, bedjes,etc.), beveiliging van stopcontacten, deurstrips, veilig speelgoed, afgeronde hoeken aan meubels en nog veel meer. Jaarlijks vindt er een GGD controle plaats waarin deze zaken een belangrijke plaats innemen.

De Bofkontjes heeft een brandactieplan en ontruimingsplan. Deze hangen zichtbaar op de groepen. Het plan is bekend bij degenen die op de locatie werkzaam zijn. Er vindt minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening met de brandweer plaats en op basis daarvan een evaluatie en –indien nodig bijstelling van het brandactieplan. Dit ontruimingsplan bevindt zich in elke groepsmap.

Binnen het kinderdagverblijf is altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig die in het bezit is van een diploma bedrijfshulpverlening (BHV). Om ongelukken te voorkomen staan de pedagogische medewerkers continu stil bij de eventuele gevolgen van hun handelen. Zo worden bijvoorbeeld tassen van volwassenen en warme dranken hoog of buiten bereik van de kinderen gehouden. Alle ruimtes zijn voorzien van ramen, dit zorgt ervoor dat de kinderen in de hele vestiging goed in de gaten worden gehouden en zich niet aan het zicht van de leidsters kunnen onttrekken. Er wordt altijd naar buiten gegaan onder toezicht van minimaal twee pedagogische medewerkers.

De Hygiëne

Na de veiligheid is ook de hygiëne een van de aspecten die op een verantwoorde en verplichte manier gehandhaafd dient te worden. Op de groepen hanteren wij aan de hand van het risico inventarisatie, protocollen op het gebied van hygiëne. De eisen die aan de hygiëne worden gesteld, moeten eerst goed herkenbaar zijn bij alle pedagogisch medewerkers. Deze moeten immers de taken uitvoeren om het bedrijf zo hygiënisch mogelijk te laten zijn.

De directie van De Bofkontjes stelt veiligheid en hygiëne, ten allen tijde als eerste prioriteit binnen het kinderdagverblijf.

Kleine kinderen zijn erg gevoelig voor infecties en bacteriën, het is onze taak om ervoor te zorgen dat het risico wordt uitgesloten.

Dit is slechts een onderdeel van ons veiligheid en gezondheidsbeleid. Bekijk de uitgebreide versie van de veiligheid en gezondheidsbeleid van de Bofkontjes.

© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes