Kwaliteit

Als directie en medewerkers van kinderdagverblijf de Bofkontjes, leveren we kwalitatief goede kinderopvang en dat willen we ook in de toekomst blijven bieden. Dit betekent dat wij eisen stellen aan het pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Het kinderdagverblijf de Bofkontjes is tevens gericht op de verbetering van de pedagogische kwaliteit. Dit doen wij door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij evalueren het pedagogisch beleid en stellen het bij als daar aanleiding toe is.

De pedagogisch medewerkers die met de kinderen werken, zijn allemaal gediplomeerd volgens de normen van de CAO Kinderopvang. De basis van hun werkwijze is terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan. Voordat zij in dienst treden, wordt er een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd. Voor wat betreft de groepsgrootte en het aantal pedagogisch medewerkers in relatie tot het aantal kinderen vormt de Wet Kinderopvang het uitgangspunt. Binnen ons kinderdagverblijf wordt gewerkt volgens de normen die voortvloeien uit de Wet Kinderopvang. Kinderdagverblijf de Bofkontjes is opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente Amsterdam.

© 2019 Kinderdagverblijf De Bofkontjes